Daily Archives: October, 2021

บริการรับแปลเอกสารอย่างมืออาชีพดีกว่า

คุณอยู่ในตำแหน่งที่น่าอิจฉาที่ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและคุณกำลังทำการตลาดในมณฑลที่พูดภาษาที่แตกต่างจากของคุณเองหรือไม่? คุณต้องสร้างเอกสารทางการตลาดและเอกสารข้อมูลที่ใช้ภาษาที่แตกต่างจากที่พูดในโฮมออฟฟิศหรือไม่? ธุรกิจที่ทำงานในหลายภาษาต้องใช้บริษัทแปลเอกสารที่ดี การแปลซอฟต์แวร์นั้นใช้ได้สำหรับเอกสารขนาดเล็กที่ไม่สำคัญ แต่การแปลโดยมนุษย์เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับทุกสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ นักแปลที่เป็นมนุษย์มีข้อได้เปรียบในการทำความเข้าใจความแตกต่างทางภาษาและความรู้ทางวัฒนธรรม ประชาชนมีความรู้ด้านภาษา ประเทศ ใบอนุญาตสร้างสรรค์ และความรู้ด้านวัฒนธรรม ล้วนมีส่วนสำคัญของการแปลที่แม่นยำ

ผู้คนมีความเชี่ยวชาญในภาษาแม่ ผู้คนแก้ไขไวยากรณ์เมื่อแปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง เมื่อเทียบกับโปรแกรม บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนไวยากรณ์และโฟลว์ของเอกสารที่สามารถปรับปรุงประโยคได้ นักแปลซอฟต์แวร์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดและไม่เบี่ยงเบนไปจากกฎเหล่านั้น โปรแกรมแปลที่ใช้ซอฟต์แวร์มักจะสูญเสียความลื่นไหลเป็นธรรมชาติระหว่างส่วนต่างๆ ของประโยค

นักแปลที่เป็นมนุษย์อาจเผชิญกับความท้าทายขณะแปลเพลงหรือบทกวี ก็ไม่ต่างอะไรกับนักแปลคอมพิวเตอร์ แต่ละภาษามีรายละเอียดปลีกย่อย การผันคำกริยา และแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป นักแปลที่เป็นมนุษย์ด้วยความเข้าใจในภาษา สามารถให้การแปลหัวข้อได้อย่างแม่นยำและปรับปรุงให้ดีขึ้น ทักษะการแปลของคอมพิวเตอร์นั้นยังต่ำกว่านักรับแปลเอกสารมืออาชีพที่เป็นมนุษย์

มนุษย์สามารถคิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ นักแปลคอมพิวเตอร์ได้รับการตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะและไม่เบี่ยงเบนแม้ว่าจะกลับเรื่องไร้สาระก็ตาม นักแปลเอกสารมืออาชีพมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ – พรสวรรค์ที่ช่วยให้พวกเขาสร้างประโยคที่น่าสนใจและมีส่วนร่วม ในทางตรงกันข้าม การเรียกใช้ข้อความเดียวกันผ่านคอมพิวเตอร์อาจสร้างผลลัพธ์ที่น่าเบื่อ น่าเบื่อ และน่าเบื่อได้อย่างง่ายดาย หลายๆ แง่มุมของภาษาไม่ได้แปลแบบคำต่อคำ หรือแม้แต่ความหมายสำหรับความหมาย ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์เพื่อให้ถูกต้อง

วัฒนธรรมของทุกประเทศมีจุด สำนวน และคำพูดที่ละเอียดอ่อนของตัวเอง ซึ่งมีเพียงนักแปลที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่เข้าใจได้ มนุษย์เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และแม้กระทั่งคำสแลง คอมพิวเตอร์ไม่ได้ นักรับแปลเอกสารที่เป็นมนุษย์สามารถปรับประโยคหรือแนวคิดให้มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและเข้าใจได้ ซอฟต์แวร์อาจแปลวลีในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้อง สับสน หรือแม้แต่ดูถูกบุคคลที่มีแนวคิดทางวัฒนธรรม นักแปลที่เป็นมนุษย์จะปรับแต่งประโยคเพื่อรวมมุมมองดั้งเดิมและยกเว้นสิ่งที่จำเป็น

นักแปลที่เป็นมนุษย์สามารถใช้ภูมิหลังและความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับประโยคหรือความคิดใดๆ ได้ ดังนั้นจึงไม่เพียงแต่เข้าใจได้ แต่ยังมีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมอีกด้วย การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อาจสร้างความสับสนหรือแม้กระทั่งสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลที่อ่อนไหวทางวัฒนธรรม แต่มนุษย์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละประโยคมีมุมมองแบบดั้งเดิมที่เหมาะสมและละเว้นภาษาที่อาจดูถูก

ปัจจุบันการแปลซอฟต์แวร์ด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการแปลโดยมนุษย์ 

มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจและเข้าใจความซับซ้อนเล็กๆ น้อยๆ ของวัฒนธรรมที่กำลังขยายตัวได้อย่างแท้จริง ต่างจากซอฟต์แวร์ ผู้คนมีความตระหนักในวัฒนธรรม เข้าใจคำสแลงและภาษาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำได้ เช่นเดียวกับที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมหรือสร้างผลงานชิ้นเอกได้ คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะเชี่ยวชาญการแปลที่ซับซ้อนมากมาย