เรียนรู้วิธีที่รถดูดส้วม กำจัดขยะในถังบำบัดน้ำเสีย

มีเหตุผลหลายประการที่บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถบรรทุกบำบัดน้ำเสียควรทราบเกี่ยวกับการทำงานที่เหมาะสมของยานพาหนะที่มีประโยชน์คันนี้ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเช่นเดียวกับการตัดสินใจซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลเมื่อจ้างบริษัทเพื่อสูบน้ำคอนเทนเนอร์ใต้ดินเหล่านี้

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องการค้นหาบริการที่มีคุณค่าของบริการรถบรรทุกบำบัดน้ำเสีย

การทำงาน

ตามชื่อที่บ่งบอก หน้าที่หลักของเครื่องสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสียคือการล้างถังบำบัดน้ำเสียและดึงเนื้อหาออกไปเพื่อกำจัดที่โรงบำบัดน้ำเสียในบริเวณใกล้เคียง หลังจากนั้นจะใช้ในการทำความสะอาดภาชนะใต้ดินอย่างทั่วถึง เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น รถถังจะถูกตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างเหมาะสม งานนี้ถือเป็นหนึ่งในงานที่สกปรกที่สุดในโลก

ปฏิบัติการ

พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในการจัดการรถดูดส้วมบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจเป็นอันตรายต่อน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการศึกษาที่เหมาะสมและต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มงานบริการบำบัดน้ำเสีย ทีมงานควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่คุ้นเคยกับไซต์งาน รายละเอียดเลย์เอาต์เฉพาะของอ่างล้างหน้าควรเป็นที่ทราบเช่นเดียวกับตำแหน่งที่จะวางรถบรรทุกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใด ๆ บนถนนในบริเวณใกล้เคียงหรือรบกวนการจราจรปกติในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องคุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติของ OSHA เพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการระบบบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอน

หากมีสิ่งปกคลุมอยู่ใต้พื้นดิน จะต้องขุดและนำออกจากถัง ภาชนะเหล่านี้มักทำจากคอนกรีต พลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส และปกติแล้วจะติดตั้งตามแนวทางของผู้ผลิตซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรทราบ

เมื่อถอดฝาครอบออกแล้ว ควรใช้คราดโคลนในการกวนอ่าง ทำให้ปั๊มดูดทั้งของเหลวและกากตะกอนที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินได้ง่ายขึ้น หลังจากกวนแล้ว ท่อสุญญากาศจะถูกหย่อนลงไปในกากตะกอน เมื่อนำของเสียออกทั้งหมดแล้ว ควรล้างถังด้วยน้ำเพื่อขจัดกากตะกอนที่เหลืออยู่ ซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถตรวจสอบระบบด้วยสายตาและยืนยันสภาพของระบบได้ หากพบรู รอยแตก แผ่นกั้นหายไป หรือร่องรอยความเสียหายอื่นๆ ขอแนะนำให้ซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงขึ้น มิฉะนั้น ของเสียจะถูกลากไปที่โรงกำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

หน้าที่หลักของรถดูดส้วมคือการดูดของเสียออกจากภาชนะที่เก็บไว้ใต้ดิน บริการรถบรรทุกบำบัดน้ำเสียที่จ้างให้ทำงานนี้ควรจ้างคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมและใบอนุญาตอย่างถูกต้อง การทำตามขั้นตอนข้างต้นควรทำให้เนื้อหาในถังบำบัดน้ำเสียใต้ดินว่างเปล่าอย่างเหมาะสมและต้องแน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การรู้ว่าปั๊มสุญญากาศทำงานอย่างไรจะช่วยนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด